کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۴۹-۶۰

۲- النوبه الاولى‏ (۵۱/ ۶۰- ۴۹) قوله تعالى: وَ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ‏، و از هر چیز بیافریدیم‏ جفتى [جانور نر و ماده، و بى‏جان دو رنگ، و خوردنى دو رنگ و دو طعم‏] لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (۴۹) تا مگر دریابید و پند بپذیرید. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ‏، [گوى اى محمد که از خشم خداى یا رحمت …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۴۹-۶۰

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۴۹- ۶۰

۲- النوبه الاولى‏ (۵۱/ ۶۰- ۴۹) قوله تعالى: وَ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ‏، و از هر چیز بیافریدیم‏ جفتى [جانور نر و ماده، و بى‏جان دو رنگ، و خوردنى دو رنگ و دو طعم‏] لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (۴۹) تا مگر دریابید و پند بپذیرید. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ‏، [گوى اى محمد که از خشم خداى یا رحمت …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۴۹- ۶۰

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۱- ۴۸

سوره الذاریات‏ ۱- النوبه الاولى‏ (۵۱/ ۴۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الذَّارِیاتِ‏، ببادها که خرمن مى‏پرکند، ذَرْواً (۱) پرکندگیى. فَالْحامِلاتِ وِقْراً (۲) بمیغها که بار گران مى‏کشد. فَالْجارِیاتِ یُسْراً (۳) بکشتیها که بآسانى میرود. فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (۴) بفرشتگان که روزى مى‏بخشند بفرمان. إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (۵) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الذاریات آیه ۱- ۴۸