کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المدثر

۷۴- سوره المدثر- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۴/ ۵۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ (۱) اى جامه در خویشتن کشیده. قُمْ فَأَنْذِرْ (۲) خیز و مردمان را آگاه کن. وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ (۳) خداوند خویش را بزرگ دان [و بزرگ خوان و بزرگ شناس از همه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المدثر