کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۴۶- ۵۴

۴- النوبه الاولى‏ (۳۴/ ۵۴- ۴۶) قوله تعالى: قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍ بگوى شما را پند میدهم بیک چیز أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ‏ که خیزید خداى را، مَثْنى‏ وَ فُرادى‏ دوگانه و یگانه، ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا آن گه با خود بیندیشید و با یکدیگر باز گوئید: ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّهٍ برین مرد شما هیچ دیوانگى نیست و پوشیده …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۴۶- ۵۴

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۲۴- ۴۵

۳- النوبه الاولى‏ (۳۴/ ۴۵- ۲۴) قوله تعالى: قُلْ‏ پیغامبر من بگوى، مَنْ یَرْزُقُکُمْ‏ آن کیست که روزى میدهد شما را؟ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ از [باران‏] آسمان و [نبات‏] زمین، قُلِ اللَّهُ‏ هم تو گوى [که از تو دوستر دارم که شنوم‏] که خداى، وَ إِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ‏ [و فراایشان گوى:] ما یا شما، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۲۴- ۴۵

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۱۲- ۲۳

۲- النوبه الاولى‏ (۳۴/ ۲۳- ۱۲) قوله تعالى: وَ لِسُلَیْمانَ الرِّیحَ‏ و [مسخر کردیم و نرم‏] سلیمان را باد، غُدُوُّها شَهْرٌ بامداد بردن باد او را بیک ماهه راه، وَ رَواحُها شَهْرٌ و شبانگاه بردن او را بیک ماهه راه، وَ أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ و او را چشمه مس روانییم؟، وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۱۲- ۲۳

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۱-۱۱

۳۴- سوره سبا- «مکیه» ۱- النوبه الاولى‏ (۳۴/ ۱۱- ۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراح بخشایش مهربان، الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ ثنا بسزا اللَّه راست، الَّذِی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ‏ آن خداى که او راست هر چه در آسمانها و زمینهاست، وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْآخِرَهِ و او راست ستایش بخداى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره سبا‏‏‏ آیه ۱-۱۱