کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الصف

۶۱- سوره الصف- مدنیه النوبه الاولى‏ (۶۱/ ۱۴- ۱) قوله تعالى‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. سَبَّحَ لِلَّهِ‏ بپاکى بستود اللَّه را ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ‏ هر چه در آسمانها و زمینها چیزست. وَ هُوَ الْعَزِیزُ و اوست تاونده با هر کاونده و بهیچ هست نماننده‏ الْحَکِیمُ (۱) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الصف

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المنافقین

۶۳- سوره المنافقین- مدنیه النوبه الاولى‏ (۶۳/ ۱۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ‏ که بتو آیند دورویان. قالُوا: گویند: نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ‏ گواهى دهیم که تو رسول خدایى‏ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ‏ و اللَّه خود میداند که تو رسول اویى. وَ اللَّهُ یَشْهَدُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المنافقین

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التغابن

۶۴- سوره التغابن- مکیه النوبه الاولى‏ (۶۴/ ۱۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ‏ بپاکى مى‏ستاید اللَّه را هر چه در آسمانها و زمینها چیز است. «لَهُ الْمُلْکُ» پادشاهى او راست [و سزاوارى و خدایى‏] وَ لَهُ الْحَمْدُ و ستایش …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التغابن

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الطلاق

۶۵- سوره الطلاق- مدنیه ۱- النوبه الاولى‏ (۶۵/ ۱۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. یا أَیُّهَا النَّبِیُ‏ اى پیغامبر. إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ چون زنان را دست بازدارید. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ ایشان را در پاکى از حیض دست بازدارید، پیش از پاسیدن‏[۱]. وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ و سه پاکى ایشان مى‏شمارید …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الطلاق

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التحریم

۶۶- سوره التحریم- مدنیه النوبه الاولى‏ (۶۶/ ۱۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ یا أَیُّهَا النَّبِیُ‏ اى پیغامبر. لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ‏ چرا حرام میکنى‏[۱] و مى‏ببندى آنچه اللَّه حلال کرد ترا و بگشاد؟. تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ‏ باین که میکنى، خشنودى زنان خود میجویى‏ وَ اللَّهُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التحریم

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الملک

الجزء التاسع و العشرون‏ ۶۷- سوره الملک- مکیه النوبه الاولى‏ (۶۷/ ۳۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. «تَبارَکَ» بزرگست و بزرگوار و با برکت خداوند در کردگارى و کارسازى‏ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ‏ او که بدست اوست پادشاهى [م ى‏بخشد و مى‏ ستاند]. وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الملک

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القلم

۶۸- سوره القلم- مکیه النوبه الاولى‏ (۶۸/ ۵۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگى، دوست بخشاى بمهربانى. ن وَ الْقَلَمِ‏ بدوات و قلم‏ وَ ما یَسْطُرُونَ (۱) و بآنچه آسمانیان و زمینیان نویسند [از کتاب و کلام‏]. ما أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (۲) تو با آن نیکویى که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القلم

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الحاقه

۶۹- سوره الحاقه- مکیه النوبه الاولى‏ (۶۹/ ۵۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند جهان دار دشمن پرور ببخشایندگى دوست بخشاى بمهربانى. الْحَاقَّهُ (۱) مَا الْحَاقَّهُ (۲) آن روزو آن کار بودنى. وَ ما أَدْراکَ مَا الْحَاقَّهُ (۳) و چه چیز ترا دانا کرد و چه دانى که آن روز چه روز …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الحاقه

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المعارج

۷۰- سوره المعارج- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۰/ ۴۴- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگى، دوست بخشاى بمهربانى. سَأَلَ سائِلٌ‏ پرسید پرسنده‏اى‏ بِعَذابٍ واقِعٍ (۱) از عذابى که بودنى است و افتادنى. لِلْکافِرینَ‏ ناگرویدگان را لَیْسَ لَهُ دافِعٌ (۲). مِنَ اللَّهِ‏ آن را باز دارنده‏اى و باز پس برنده‏اى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المعارج

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره نوح

۷۱- سوره نوح- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۱/ ۲۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگى، دوست بخشاى بمهربانى. إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ‏ ما فرستادیم نوح را بقوم او أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَکَ‏ که آگاه کن و بترسان قوم خویش را مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (۱) پیش از …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره نوح

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الجن

۷۲- سوره الجن- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۲/ ۲۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. قُلْ أُوحِیَ إِلَیَ‏ بگو یا محمد آگاهى دادند مرا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ‏ که [به قرآن‏] نیوشیدند گروهى از پریان. فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (۱) گفتند که: ما قرآنى شنیدیم شگفت. یَهْدِی إِلَى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الجن

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المزمل

۷۳- سوره المزمل- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۳/ ۲۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ (۱) اى جامه در خود پیچیده [و ردا در سر کشیده‏]. قُمِ اللَّیْلَ‏ بشب خیز نماز را إِلَّا قَلِیلًا (۲) مگر اندکى. نِصْفَهُ‏ نیمى از شب. أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا (۳) یا …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المزمل

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القیمه

۷۵- سوره القیمه- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۵/ ۴۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَهِ (۱) سوگند میخورم بروز رستاخیز. وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَهِ (۲) و سوگند میخورم بتن نکوهنده [خود را بر گناه کارى‏]. أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ‏ مى‏پندارد این مردم‏ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (۳) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القیمه

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانسان (الدهر)

۷۶- سوره الانسان (الدهر) – مکیه النوبه الاولى‏ (۷۶/ ۳۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ‏ باش ورآمد بر مردم‏ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ هنگامى از گیتى‏ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً (۱) که او چیزى یاد کرده و یاد کردنى نبود. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ‏ بیافریدیم ما …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانسان (الدهر)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المرسلات

۷۷- سوره المرسلات- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۷/ ۵۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (۱) ببادهاى فرو گشاده پیاپى پیوسته. فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (۲) خاصّه آن باد سخت کشتى شکن. وَ النَّاشِراتِ نَشْراً (۳) و بفریشتگان آن کراسه گشایندگان خواندن را. فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (۴) خاصّه ایشان که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المرسلات

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النبأ

الجزء الثلاثون‏ ۷۸- سوره النبأ- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۸/ ۴۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ عَمَّ یَتَساءَلُونَ (۱) از چه چیز چندین‏[۱] مى‏پرسند؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ (۲) ترا از آن خبر بزرگ مى‏پرسند! الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ (۳) آن خبر که درو[۲] مختلف شده‏اند، [خلاف گویان‏اند در آن‏]. …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النبأ

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النازعات

۷۹- سوره النازعات- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۹/ ۴۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً (۱) سوگند است بستارگان شتابان و هموار[۱] روان تا آن گه که در چشمه مغرب فرو شوند. وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً (۲) بستارگان که از مشرق در میگیرند و میروند تا بمغرب رسند. …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النازعات

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره عبس

۸۰- سوره عبس- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۰/ ۴۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. عَبَسَ وَ تَوَلَّى (۱) روى ترش کرد و روى برگردانید. أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى‏ (۲) که آن نابینا بوى آمد. وَ ما یُدْرِیکَ‏ و چه دانى تو و چه چیز ترا دانا کرد؟ لَعَلَّهُ یَزَّکَّى (۳) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره عبس

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التکویر

۸۱- سوره التکویر- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۱/ ۲۹- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ (۱) آن گه که خورشید در گردانند و در زمین اندازند. وَ إِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ (۲) و آن گه که ستارگان در زمین ریزند. وَ إِذَا الْجِبالُ سُیِّرَتْ (۳) و آن گه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التکویر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانفطار

۸۲- سوره الانفطار- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۲/ ۱۹- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (۱) آن گه که آسمان بشکافد و پاره گردد. وَ إِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَتْ (۲) و آن گه که ستارگان فرو ریزد. وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (۳) و آن گه که دریاها درهم …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانفطار

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التطفیف (المطففین)

۸۳- سوره التطفیف (المطففین) – مکیه النوبه الاولى‏ (۸۳/ ۳۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ (۱) ویل و تباهى کاهندگان را. الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ (۲) ایشان که چون از مردمان مى‏ستانند پیمانه بپرى مى‏ستانند ناکاست. وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ (۳) و آن …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التطفیف (المطففین)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانشقاق و یقال سوره الکدح

۸۴- سوره الانشقاق و یقال سوره الکدح- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۴/ ۲۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (۱) آن گه که آسمان بشکافد. وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها و بفرمان خداى نیوشد و فرمان برد وَ حُقَّتْ (۲) و خود آن را چنین سزد. وَ إِذَا الْأَرْضُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانشقاق و یقال سوره الکدح

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الطارق

۸۶- سوره الطارق – مکیه النوبه الاولى‏ (۸۶/ ۱۷- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (۱) بآسمان و بآنچه بشب پیدا مى‏آید. وَ ما أَدْراکَ مَا الطَّارِقُ (۲) چون نیک دانى که آنچه بشب آید چیست؟ النَّجْمُ الثَّاقِبُ (۳) ستاره درخشان. إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الطارق

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البروج

۸۵- سوره البروج- المکیه النوبه الاولى‏ (۸۵/ ۲۲- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (۱) باین آسمان با برجها. وَ الْیَوْمِ الْمَوْعُودِ (۲) و بآن روز نام زد کرده خاست و با هم آمد خلق را. وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (۳) و گواهى و باو …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البروج

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الاعلى

۸۷- سوره الاعلى- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۷/ ۱۹- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى (۱) بپاکى و بى ‏عیبى بستاى خداوند خویش را آن برتر پاکتر. الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى (۲) او که بیافرید و در خور و هموار آفرید. وَ الَّذِی قَدَّرَ و او که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الاعلى

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفجر

۸۹- سوره الفجر- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۹/ ۳۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الْفَجْرِ ببامداد روز. وَ لَیالٍ عَشْرٍ (۱) و بده شبانه روز [ذى الحجّه]. وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ (۲) و بجفت و بطاق‏[۱]. وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ (۳) و بشب که در آید. هَلْ فِی …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفجر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الغاشیه

۸۸- سوره الغاشیه- مکیه النوبه الاولى‏ (۸۸/ ۲۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَهِ (۱) رسید بتو سخن آن روز که در آید بر هر چیز و بر هر کس؟. وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَهٌ (۲) رویهاست آن روز فرو شکسته از خوارى. عامِلَهٌ ناصِبَهٌ (۳) درین …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الغاشیه

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البلد

۹۰- سوره البلد- المکیه النوبه الاولى‏ (۹۰/ ۲۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. «لا» نه چنانست که مشرکان و منکران بعث میگویند أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (۱) سوگند میخورم باین شهر مکه. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (۲) و تو دست در گشاده‏اى درین شهر. وَ والِدٍ وَ ما …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البلد

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشمس

۹۱- سوره الشمس- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۱/ ۱۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها (۱) و بآفتاب و برتافتن آن. وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها (۲) و بماه که بر پى خورشید ایستد. وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها (۳) و بروز که زمین پیدا کند [و تاریکى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشمس

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره اللیل

۹۲- سوره اللیل- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۲/ ۲۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى‏ (۱) بشب که در سر جهانیان درآید. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى (۲) و بروز که روشن گردد و پیدا. وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى‏ (۳) بآفرینش نر و ماده. إِنَّ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره اللیل

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الضحى

۹۳- سوره الضحى- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۳/ ۱۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الضُّحى‏ (۱) بروز روشن و چاشتگاه. وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى‏ (۲) و بشب که آرام گیرد. ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ‏ خداوند تو ترا بدرود نکرد و فرو نگذاشت‏ وَ ما قَلى‏ (۳) و زشت نگرفت. …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الضحى

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانشراح (الشرح)

۹۴- سوره الانشراح- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۴/ ۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ (۱) نه باز گشادیم دل ترا و روشن کردیم؟ وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ (۲) و نه فرو نهادیم از تو گناه تو؟ الَّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَکَ (۳) آن بار گران که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الانشراح (الشرح)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التین

۹۵- سوره التین – مکیه النوبه الاولى‏ (۹۵/ ۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ (۱) بانجیر و بزیتون. وَ طُورِ سِینِینَ (۲) و بکوه نیکو. وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ (۳) و باین شهر بى‏بیم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ‏ که بیافریدیم مردم را فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التین

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المدثر

۷۴- سوره المدثر- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۴/ ۵۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ (۱) اى جامه در خویشتن کشیده. قُمْ فَأَنْذِرْ (۲) خیز و مردمان را آگاه کن. وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ (۳) خداوند خویش را بزرگ دان [و بزرگ خوان و بزرگ شناس از همه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المدثر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العلق

۹۶- سوره العلق- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۶/ ۱۹- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ‏ برخوان نام خداوند خویش‏ الَّذِی خَلَقَ (۱) آنکه‏[۱] آفریده آفریده. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (۲) بیافرید مردم را از خون بسته. اقْرَأْ برخوان‏ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ (۳) و خداوند تو آن نیکوکار. …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العلق

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القدر

۹۷- سوره القدر- مکیه النوبه الاولى‏ (۹۷/ ۵- ۱) قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِنَّا أَنْزَلْناهُ‏ ما فرو فرستادیم قرآن را فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ (۱) در شب حکم و بریدن بهره‏ها. وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَهُ الْقَدْرِ (۲) و چه دانى تو که آن شب قدر چه شب است؟ لَیْلَهُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القدر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البینه (لم یکن)

۹۸- سوره البینه (لم یکن)- مکیه نوبه الاولى‏ (۹۸/ ۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ‏ ناگرویدگان جهودان و ترسایان و مشرکان عرب بنه خواهستند[۱] گشت از کفر و شرک خویش‏ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ (۱) تا بایشان آمد کار …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره البینه (لم یکن)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره اذا زلزلت (الزلزال)

۹۹- سوره اذا زلزلت (الزلزال)- مدنیه النوبه الاولى‏ (۹۹/ ۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (۱) آن گه که بجنبانند زمین را بجنبانیدن آن‏[۱]. وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (۲) و بیرون دهد زمین از خود بارهاى خویش. وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها (۳) و …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره اذا زلزلت (الزلزال)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العادیات

۱۰۰- سوره العادیات- المکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۰/ ۱۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الْعادِیاتِ ضَبْحاً (۱) باسبان غازى‏[۱] که همى‏تازند و نفس همى‏زنند بآواز در تاختن. فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً (۲) آن آتش افروزان از سنگ بسنبهاى خویش. فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً (۳) و بآن غارت کنندگان ببامداد. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العادیات

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القارعه

۱۰۱- سوره القارعه- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۱/ ۱۱- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. الْقارِعَهُ مَا الْقارِعَهُ روز رستاخیز روز بر کوبنده‏ و چه بر کوبنده [که آنست‏]! وَ ما أَدْراکَ مَا الْقارِعَهُ (۲) و تو چه دانى [اى محمد] که آن چه بر کوبنده است؟! یَوْمَ یَکُونُ النَّاسُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القارعه

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التکاثر

۱۰۲- سوره التکاثر- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۲/ ۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ (۱). مشغول داشت شما را نبرد[۱] کردن با یکدیگر بانبوهى. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (۲) تا آن گه که بمردید، تا آن گه که مردگان در گور بشمردید. کَلَّا کلّا کلّا، نشاید نشاید نشاید، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره التکاثر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العصر

۱۰۳- سوره العصر- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۳/ ۳- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَ الْعَصْرِ (۱) بگیتى و شبانروز و هنگام. إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ (۲) که این آدمى در کاست است و در زیان. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏ مگر ایشان که بگرویدند و کار نیک …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره العصر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الهمزه

۱۰۴- سوره- الهمزه- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۴/ ۹- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ (۱) ویل هر طنّازى را سخن چینى بد گویى. الَّذِی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ (۲) او که مال بر هم مى‏نهد و بر هم مى‏شمارد. یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (۳) مى‏پندارد …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الهمزه

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفیل

۱۰۵- سوره الفیل- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۵/ ۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. أَ لَمْ تَرَ دانسته ندارى. کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ (۱) که چون کرد خداوند تو با آن پیل داران؟ أَ لَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ (۲) نه دستان و ساز ایشان در تباهى کرد …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفیل

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره قریش

۱۰۶- سوره قریش- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۶/ ۴- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. لِإِیلافِ قُرَیْشٍ (۱) [هلاک کردن سپاهى پیل و حبشه‏] از بهر فراهم داشت قریش بود و خوى داشتن ایشان. إِیلافِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْفِ (۲) آن خوى داشت ایشان که شد آمد زمستان و تابستان …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره قریش

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الدین (الماعون)

۱۰۷- سوره الدین (الماعون)- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۷/ ۷- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ (۱) دیدى آن مرد که بروز پاداش و شمار دروغ زن میگیرد؟ فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ (۲) او آنست که یتیم را بانگ بر مى‏زند و میراند. یَدُعُّ الْیَتِیمَ‏ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الدین (الماعون)

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکوثر

۱۰۸- سوره الکوثر- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۸/ ۳- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ (۱) ما ترا [بخشیدیم نیکویى فراوان و] حوض کوثر [تشنگان امّت را از آن خیر فراوان‏]. فَصَلِّ لِرَبِّکَ‏ نماز کن خداى خواند[۱] خویش را وَ انْحَرْ (۲) و قربان کن [و دو …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکوثر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکافرون

۱۰۹- سوره الکافرون – مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۹/ ۶- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ (۱) بگو اى محمد بآن ناگرویدگان. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (۲) نمى‏پرستم آنچه شما مى‏پرستید. وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (۳) و شما نمى‏پرستید آنچه من مى‏پرستم. وَ لا …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکافرون

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النصر

۱۱۰- سوره النصر- المدنیه النوبه الاولى‏ (۱۱۰/ ۳- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ‏ چون یارى اللَّه بتو رسد وَ الْفَتْحُ (۱) و گشاد [مکّه‏]. وَ رَأَیْتَ النَّاسَ‏ و مردمان را بینى‏ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ‏ که در دین خداى مى‏آیند أَفْواجاً (۲) جوقاجوق‏[۱]، گروه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النصر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره تبت – المسد

۱۱۱- سوره تبت- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۱۱/ ۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ‏ زیان کار بادا دو دست بو لهب‏ وَ تَبَّ (۱) و زیان کار بادا او باویى‏[۱] او. ما أَغْنى‏ عَنْهُ مالُهُ‏ نیاید او را بکار مال او وَ ما کَسَبَ (۲) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره تبت – المسد