اقسام توبه کشف الاسرار و عده الأبرار

«وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ»

 

مؤمنانرا بر عموم تبوبه میفرماید، توبت عوام از زلت و توبت خواص از غفلت، و توبت خاص الخاص از ملاحظه اوصاف بشریت،

توبه عوام‏ آنست که از معصیت با طاعت گردند،

و توبه خواص آنست که از رؤیت طاعت با رؤیت توفیق آیند طاعت خود نه بینند همه توفیق حق بینند،

توبه خاص الخاص آنست که از مشاهده توفیق با مشاهدت موفق گردند،

حد نظر عوام تا بافعال است، میدان نظر خواص صفات است، محل نظر خاص الخاص جلال ذات است،

اعوذ بعفوک من عقابک.اشارت بنظر عوام است.

اعوذ برضاک من سخطک، اشارت بنظر خواص است.

اعوذ بک منک اشارت بنظر خاص الخاص است،

و یقال امرا لکلّ بالتوبه لئلا یخجل العاصى فى الرجوع بانفراده، کذلک فى القیامه یدخل النّار المطیعین و العاصین لقوله: «وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها»، لیست العاصین بالمطیعین و لا یصیر عیبهم مکشوفا.

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره النّور آیه۳۰-۳۴

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *